ZILELE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE
„GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE  2020SCIENTIFIC SESSION OF UNIVERSITY ACADEMIC STAFF